Về lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học và lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN

Ngày cập nhật: 20/08/2023

Hỏi :(Nguyễn Minh Giang - minhgiang2797@gmail.com)

Xin hỏi đã có thông báo về việc mở lớp, chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học và lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN của năm 2023 hay 2024 chưa ạ? Tôi tốt nghiệp thạc sĩ và chưa có kinh nghiệm đi làm, việc làm cụ thể ở cơ quan nhà nước nào, nhưng đã có 1 bài scopus Q3, 1 bài scopus Q4, 4 bài đăng tạp chí khoa học quốc tế có IF từ 3.0 đến 8.14, 10 bài đăng tạp chí khoa học thuộc HĐGSNN được tính từ 0.5 đến 1.0 điểm ở các liên ngành văn hóa-nghệ thuật-thể thao-du lịch và sử học-khảo cổ học-dân tộc học, 5 bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế, và 8 bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia. Vậy tôi thích hợp để đăng ký học lớp nào trong hai lớp đó ạ? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời :

Kính gửi Độc giả Nguyễn Minh Giang.

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trân trọng cảm ơn Quý Độc giả đã quan tâm đến Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Liên quan tới câu hỏi của Quý độc giả đã gửi, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin có ý kiến như sau:

1. Về quy định, quý độc giả có thể tham khảo tại Điều 19 Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư liên tịch số: 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Về điều kiện để tham gia đăng ký học các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ là học viên/cá nhân có nhu cầu cần đăng ký lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN và thuộc nhóm đối tượng:
+ Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc nhóm chức danh nghiên cứu khoa học, đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Các cá nhân khác có nhu cầu bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học.
+ Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc nhóm chức danh công nghệ, đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Các cá nhân khác có nhu cầu bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ.
3. Hiện nay, Học viện đang tổng hợp danh sách từ Công văn của các đơn vị gửi đến và chuẩn bị kế hoạch triển khai lớp bồi dưỡng nói trên (dự kiến vào quý IV năm 2023). Học viện sẽ có thông báo kế hoạch tổ chức lớp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN và Trang thông tin của Học viện.

Trên cơ sở Công văn đăng ký nhu cầu của cơ quan, đơn vị cử đi học, Học viện sẽ tổng hợp, xử lý và thông tin đến học viên về kế hoạch và lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký. Trường hợp, Quý độc giả cần tìm hiểu thêm về các thông tin khác có liên quan có thể liên hệ với chị Nguyễn Thị Thu Hường, Ban Quản lý khoa học và đào tạo, số di động: 0942 78 1328 để được giải đáp kịp thời.

Trân trọng./.