Sản phẩm đèn LED chiếu sáng đô thị muốn lưu thông trên thị trường có cần phải cấp Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật theo QCVN 19:2019/BKHCN

Ngày cập nhật: 17/09/2021

Hỏi :(Lê Trọng Hiếu - letronghieulc@gmail.com)

Tôi có nhu cầu sản xuất bóng đèn LED chiếu sáng đô thị. Xin hỏi Bộ Khoa học và công nghệ: Sản phẩm đèn LED chiếu sáng đô thị muốn lưu thông trên thị trường có cần phải cấp Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật theo QCVN 19:2019/BKHCN không?

Trả lời :

Kính gửi độc giả Lê Trọng Hiếu,

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử xin gửi anh ý kiến phản hồi của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Bộ KH&CN, chi tiết tại tệp đính kèm.

Trân trọng.