Nhu cầu học chứng chỉ kỹ sư chính

Ngày cập nhật: 02/07/2021

Hỏi :(Lê Thị Hồng Nhung - sadecnhung@gmail.com)

Hiện tại, Tôi là viên chức, ngạch: V.05.02.07, hiện có nhu cầu Hoc chứng chỉ kỹ sư chính vậy xin hỏi Quý đơn vị các thông tin như sau: - Do tôi là viên chức chuyện ngành công nghệ thực phẩm, vậy có thể học chứng chỉ do Bộ KH-CN cấp được không? - Học phí như thế nào? thời gian của lớp học là bao lâu, . - Nhu cầu học tại TP. Hồ chí Minh hoặc bất kỳ tỉnh nào phía nam/tây nam bộ. - Có thể học online. Trân trọng!

Trả lời :

Kính gửi độc giả Lê Thị Hồng Nhung,

Ngày 26/02/2021, Lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 111/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 (file CV và mẫu danh sách đăng ký kèm theo, địa điểm đăng ký: khu vực Miền Bắc học tại thành phố Hà Nội, khu vực phí Nam học tại thành phố Hồ Chí Minh) hoặc có thể xem tại link sau:

http://visti.gov.vn/dang-ky-tham-du-cac-lop-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khcn-nam-2021/

Độc giả Lê Thị Hồng Nhung có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học Bồi dưỡng kỹ sư hạng 3 có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn; website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: www.visti.gov.vn, để có hướng dẫn chi tiết và sớm gửi công văn đăng ký nhu cầu tới Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, địa chỉ 38 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh/Chị, Học viện sẽ thông tin đến Anh/Chị khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký trên Công văn. 

- Để biết thêm chi tiết về đối tượng tham gia đăng ký học các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, Chị có thể tham khảo tại Thông tư liên tịch số: 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014.

- Thông tin về học phí, thời gian học, địa điểm đăng ký học, hình thức học xin xem tại file CV gửi kèm theo.

Trân trọng.

 

Tệp đính kèm:

Công văn số 111/HVKHCN và mẫu đăng ký.