Về việc nhập khẩu máy bơm keo cũ

Ngày cập nhật: 05/09/2020

Hỏi :(Bùi Thị Thu Hương - thuhuong.bui1@gmail.com)

Công ty tôi là công ty EPE, chúng tôi đang dự định Mượn (Tạm nhập tái xuất) máy bơm keo cũ mã HS 84248950, về phục vụ sản xuất. Máy này thì thuộc chương 84 nhưng tôi không biết hàng hóa này có là Hàng hóa tạm nhập tái xuất thuộc diện miễn trừ thủ tục kiểm định theo khoản 2, điều 1, nghị định 18/2019/QĐ-TTg hay không? Xin hãy tư vấn giúp tôi!

Trả lời :

Về câu hỏi của độc giả, xin có ý kiến trao đổi như sau:

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhằm mục tiêu ngăn chặn các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng "khi nhập khẩu" vào Việt Nam không đủ điều kiện về an toàn, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường.

Hoạt động tạm nhập tái xuất máy bơm keo đã qua sử dụng (mã HS 84248950) về phục vụ sản xuất, theo mô tả của Công ty bạn, được xác định là “trường hợp tạm nhập, tái xuất để thực hiện hợp đồng gia công”, hoặc “trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư”, do đó, thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 của Quyết định này. 

Trân trọng.