Thông tin về Quy định ghi tên Hàng Hoá

Ngày cập nhật: 26/08/2020

Hỏi :(Xuận Quyền - wuyennguyen1993@gmail.com)

Kính gửi Bộ KH -CN Tôi có 1 thắc mắc liên quan đến Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP như sau: Điều 11. Tên hàng hóa Tên hàng hóa phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa. Tên hàng hóa ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tự đặt. Tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa. Trường hợp tên của thành phần được sử dụng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định này. Theo quy định tên, xin hỏi Tên Hàng Hoá được quy định là tên thông thuờng (ví dụ như Mỳ ăn liền, trà, sữa, nuớc giải khát) hay là tên sản phẩm + thêm các thành tố khác ( ví dụ như Mỳ ăn liền bò, trà chanh, sữa sô cô la, nuớc giải khát vị chanh) Việc tôi lấy tên một loại thành phần của hàng hoá làm tên Hàng hoá ví dụ như Mì Khoai Tây, Trà Trái Cây, Sữa Trái Cây, Cá Viên phô mai..... có phù hợp với quy định trện hay không??? Hay là phải ghi định lượng theo kèm ví dụ như Mì Khoai Tây 10% khoai tây, Trà Trái Cây 5% Trái cây, Sữa Trái Cây chứa 10% trái cây. Chân thành cảm ơn giải đáp của Quý bộ

Trả lời :

Kính gửi: Độc giả Xuận Quyền

Về vấn đề này, xin có ý kiến trả lời độc giả như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 16 Nghị địnhsố 43/2017/NĐ-CP: Tên thành phần nếu được ghi cùng với tên hàng hóa để gây sự chú ý thì thành phần đó phải ghi định lượng tại mục ghi thành phần. Cách ghi thành phần định lượng theo quy định tại khoản 2 Điều 16 NĐ 43/2017/NĐ-CP.

Ví dụ trên nhãn hàng hóa ghi tên hàng hóa là:

Mỳ Khoai tây

Thì trong mục thành phần phải ghi rõ: định lượng của khoai tây (gam hoặc %)

Không bắt buộc phải ghi định lượng kèm theo tên hàng hóa như Mì khoai tây 10% khoai tây.

Trân trọng.