Lớp bồi dưỡng kỹ sư hạng III

Ngày cập nhật: 05/06/2020

Hỏi :(Vũ văn Cường - vucuong.hn.vn@gmail.com)

Hiện tại tôi đang sống và làm việc tại Cao Bằng. Tôi muốn hỏi về lớp học bồi dưỡng kỹ sư hạng 3 học ở đâu, thời gian học cụ thể. chương trình và thời gian học cụ thể. Cảm ơn!

Trả lời :

Kính gửi Anh Vũ Văn Cường

Ngày 20/02/2020, lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 62/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020, có thể xem tại:

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020

Anh Vũ Văn Cường có nhu cầu đăng ký tham dự  lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020 có thể gửi Công văn đăng ký nhu cầu tới Học viện. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh, Học viện sẽ thông tin đến Anh khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký  trên Công văn.

Trân trọng cảm ơn!

 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI)

38 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tel: 024.38265451; Fax: 024.38252873

Email: hvkcd@most.gov.vn