Thứ hai, 24/07/2017 16:15 GMT+7

Hội thảo khoa học chuyên đề phương hướng và giải pháp hoàn thiện khung luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên ĐMST tại Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu chuyên đề về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và thị trường KH&CN, ngày 20/7/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề “Phương hướng và giải pháp hoàn thiện khung luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam”.

Tại Việt Nam, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng sôi động trong một vài năm trở lại đây. Mặc dù đã có nhiều chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ việc ứng dụng, đổi mới công nghệ được thể hiện thông qua các văn bản và chương trình nêu trên nhưng thực tế vẫn chưa hỗ trợ được toàn bộ quá trình phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo cũng như tạo điều kiện cho hệ sinh thái ổn định và phát triển.

Tại Hội thảo, các ý kiến đều nhất trí: Việc Nhà nước tạo môi trường chính sách như thế nào để cộng đồng khởi nghiệp trở thành một hệ sinh thái khởi nghiệp, tồn tại và phát triển được hiện nay chưa rõ ràng, chưa thực sự có một môi trường thuận lợi để hỗ trợ sự phát triển của các cộng đồng khởi nghiệp ĐMST cũng như các yếu tố cấu thành nên hệ sinh thái, hay nói cách khác hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn chưa có những điều kiện thực sự thuận lợi để phát triển. Các chủ thể hỗ trợ khởi nghiệp đang hoạt động rời rạc mà chưa có sự gắn kết.

Do vậy, nhiệm vụ được kỳ vọng sẽ làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên ĐMST, nhận diện các yếu tố và phân tích hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, xác định những yếu tố về luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên ĐMST cần bổ sung và hoàn thiện ở Việt Nam nhằm đề xuất giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong hệ thống pháp luật để có những hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đến năm 2025.

Các ý kiến nhận được tại Hội thảo là một nguồn thông tin quý giá và là một trong những căn cứ quan trọng đề Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tiếp tục hoàn thiện và làm sâu sắc hơn các nghiên cứu về doanh nghiệp và thị trường KH&CN, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn phát triển trong và ngoài nước./.

Nguồn: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Lượt xem: 1313

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)