Thứ ba, 26/07/2016 09:00 GMT+7

Thông báo mời thầu Gói thầu "Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chương trình đào tạo về sử dụng gạch không nung trong thiết kế và xây dựng các công trình"

Tên bên mời thầu: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com

Mã số thuế: 0106784192

 

1. Tên gói thầu: Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chương trình đào tạo về sử dụng gạch không nung trong thiết kế và xây dựng các công trình

Nội dung chính của gói thầu: Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn là hỗ trợ Ban quản lý dự án xây dựng và thực hiện một chương trình đào tạo của dự án. Nhiệm vụ này bao gồm việc phối hợp xác định nhu cầu đào tạo cho các đối tượng của dự án; trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và trong nước xây dựng tài liệu đào tạo, thực hiện 3 khóa đào tạo về thiết kế và xây dựng các công trình sử dụng gạch không nung.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2016

2. Tên dự án: Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

3. Nguồn vốn: GEF/UNDP

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, nhà thầu là tư vấn cá nhân

5. Số lượng tư vấn cần tuyển: 01 tư vấn cá nhân

6. Thời gian phát hành Điều khoản tham chiếu và thông báo mời thầu:

từ 9 giờ 00, ngày 26 tháng 7 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành Điều khoản tham chiếu và thông báo mời thầu: trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), mục “Thông báo”.

8. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2016.

Các nhà thầu trong nước có quan tâm chuẩn bị, đóng quyển 04 bộ Hồ sơ dự thầu (gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp) và nộp cho Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Hồ sơ dự thầu gồm:

- Thư dự thầu có đề ngày tháng và chữ ký của tư vấn (tiếng Việt và tiếng Anh);

- Lý lịch khoa học của tư vấn (tiếng Việt và tiếng Anh);

- Đề xuất kế hoạch và phương pháp thực hiện (tiếng Việt);

- Đề xuất chi phí ngày công chuyên gia và các chi phí khác nếu có (tiếng Việt).

Hồ sơ dự thầu gửi về địa chỉ sau:

Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +844.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com

Cán bộ mang Hồ sơ dự thầu đi nộp cần mang theo CMND bản gốc.

9. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2016.


Tệp đính kèm:

Thông báo mời thầu (.pdf)

Điều khoản tham chiếu (.doc)

Điều khoản tham chiếu (.pdf)


 

 

Lượt xem: 1704

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)