Thứ hai, 06/06/2016 22:56 GMT+7

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Phòng chống mối (gói thầu số 21), Dự án Xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của Lào

Tên bên mời thầu: Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 84 4 35564706/84 4 35560656

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

S

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói

thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

( đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của Lào

Phòng chống mối (gói thầu số 21)

Báo đấu thầu số 64, thứ Năm ngày 07/4/

2016

Chào hàng cạnh tranh

1.156.906.000

 

1.138.141.000

Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Công nghệ Phú Hoàng

Trọn gói

60 ngày

Quyết định số 1336 /QĐ-BKHCN ngày 26/5/2016 do Thứ trưởng Trần Việt Thanh ký


Tệp đính kèm: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (.pdf)
 

 

Lượt xem: 2112

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)