Thứ tư, 09/01/2019 16:15 GMT+7

Thông báo số 849/TB-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc Thẩm định quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 2059

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)