Thứ hai, 13/06/2016 10:02 GMT+7

Thông báo mời thầu Gói thầu "Sản xuất 01 video giới thiệu dự án trình diễn công nghệ sản xuất và sử dụng gạch không nung tại Nhà máy xi măng Lưu Xá, tỉnh Thái Nguyên"

Tên bên mời thầu: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com

Mã số thuế: 0106784192

1. Tên gói thầu: Sản xuất 01 video giới thiệu dự án trình diễn công nghệ sản xuất và sử dụng gạch không nung tại Nhà máy xi măng Lưu Xá, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung chính của gói thầu: Mục tiêu của Dự án là cắt giảm tỉ lệ tăng hàng năm mức phát thải khí nhà kính bằng cách giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu để làm gạch thông qua tăng cường sản xuất, mua bán và sử dụng GKN ở Việt Nam. Mục đích nhiệm vụ là sản xuất 01 video với hai phần chính: (1) giới thiệu công nghệ, dây chuyền sản xuất, sản phẩm GKN của dự án trình diễn; (2) giới thiệu sử dụng GKN tại dự án trình diễn trong các công trình xây dựng ở Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Đối tượng truyền thông là các cấp chính truyền trung ương và địa phương, các nhà đầu tư sản xuất, chủ đầu tư công trình xây dựng, người sử dụng và các đối tượng khác liên quan ở Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2016

2. Tên dự án: Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

3. Nguồn vốn: GEF/UNDP

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, nhà thầu là tư vấn cá nhân

5. Thời gian phát hành Điều khoản tham chiếu và thông báo mời thầu: từ 09 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2016

6. Địa điểm phát hành Điều khoản tham chiếu và thông báo mời thầu: trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), mục “Thông báo”.

7. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

Các nhà thầu trong nước có quan tâm chuẩn bị, đóng quyển 04 bộ Hồ sơ dự thầu (gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp) và nộp cho Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Hồ sơ dự thầu gồm:

- Thư dự thầu có đề ngày tháng và chữ ký của trưởng nhóm tư vấn (tiếng Việt và tiếng Anh);

- Lý lịch khoa học của từng thành viên nhóm tư vấn (tiếng Việt và tiếng Anh);

- Đề xuất kế hoạch và phương pháp thực hiện, trong đó nêu rõ phương án phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và cá nhân đứng đầu nhóm chuyên gia (tiếng Việt);

- Đề xuất chi phí ngày công chuyên gia và các chi phí khác nếu có (tiếng Việt).

Hồ sơ dự thầu gửi về địa chỉ sau:

Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +844.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com

Cán bộ mang Hồ sơ dự thầu đi nộp cần mang theo CMND bản gốc.

8. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

Tệp đính kèm:

Thông báo mời thầu

Điều khoản công việc

Lượt xem: 1582

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)