Thứ tư, 18/01/2023 15:01 GMT+7

Tổng kết công tác Đảng năm 2022 – Triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Ngày 11/1/2023, Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Pháp, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Trần Chí Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN, đồng chí Phạm Quang Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Viện NLNTVN, cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện NLNTVN, cấp ủy trực thuộc và đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Mở đầu Hội nghị đồng chí Phạm Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Tổng kết Công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 

Đồng chí Phạm Quang Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ Viện NLNTVN báo cáo Tổng kết Công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đánh giá công tác năm 2022, báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ Viện NLNTVN trên tất cả các mặt hoạt động, cụ thể như sau:

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Viện NLNTVN và Lãnh đạo Viện, Viện NLNTVN đã tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác và hoàn thành các nhiệm chính trị của năm 2022, những thành tựu nổi bật cụ thể là:

- Năm 2022 là năm Viện triển khai thực hiện chủ đề “Triển khai Nghiên cứu khả thi (FS) Dự án lò nghiên cứu mới, phát triển nguồn nhân lực và năng lực khoa học các hướng nghiên cứu liên quan”, các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN đã hưởng ứng và triển khai rất tích cực mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, toàn Viện vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính về công bố quốc tế, kết quả nghiên cứu khoa học, và doanh thu từ ứng dụng, sản xuất, dịch vụ. Năm 2022 có tổng số công trình là 272, trong đó 77 công trình đăng trên tạp chí quốc tế ISI; 22 công trình trên tạp chí SCOPUS và các tạp chí quốc tế khác; 57 công trình trên tạp chí quốc gia; 46 công trình tham gia hội nghị quốc tế; 66 công trình tham gia hội nghị trong nước; tham gia nội dung chuyên môn trong 03 ấn phẩm nước ngoài; 01 giải pháp hữu ích.

 - Năm 2022, tổng doanh thu toàn Viện là 372,51 tỷ đồng, tăng 9,2 % so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động sản xuất các sản phẩm kẽm tại Trung tâm Triển khai công nghệ (thuộc Viện Công nghệ xạ hiếm) vẫn là hoạt động dẫn đầu với doanh thu 185 tỷ đồng.

- Một số công việc lớn của Viện được thực hiện tích cực trong năm qua như: Triển khai việc xây dựng hồ sơ yêu cầu của  Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học công nghệ hạt nhân; Tiếp tục triển khai các công việc của Mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; Tổ chức thành công Hội nghị Điều phối viên quốc gia RCA lần thứ 44 tại Hà Nội và với vai trò Chủ tịch RCA, Việt Nam đã tổ chức rất thành công Hội nghị Bộ trưởng RCA tại Vienna (Áo); Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu của Trung tâm hợp tác vùng với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về nước và môi trường; Duy trì hoạt động của lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt, các cơ sở chiếu xạ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong bối cảnh khó khăn sau đại dịch Covid 19.

Về công tác chính trị tư tưởng: Đảng ủy Viện đã tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến và học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng uỷ Khối và Đảng ủy Bộ KH&CN đã được Đảng ủy Viện thực hiện tốt, kịp thời, đầy đủ tới toàn thể đảng viên cũng như tới các tổ chức chính trị đoàn thể trong Viện. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng tác phong làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, đổi mới; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo quy định. Đảng ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ cho 17/17 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 với cơ cấu nhân sự bảo đảm chất lượng, số lượng, có tính kế thừa và phát triển. Đại hội của các chi bộ trực thuộc đã diễn ra theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo chất lượng, nội dung đề ra.

Trong năm 2022 Đảng ủy Viện đã ra quyết định kết nạp 14 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 7 đảng viên dự bị tại các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy Viện tiếp nhận 01 đảng viên chuyển công tác về các đơn vị trong Viện và làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đối với 05 đảng viên (do nghỉ hưu và chuyển công tác). Trong năm 2022 Đảng bộ có 06 đảng viên hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị; 07 đảng viên dự bị hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Được sự ủy quyền, Đảng ủy Viện đã tổ chức trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 03 đồng chí đảng viên của Đảng ủy Viện. Cụ thể là các đồng chí Trần Hữu Phát, Nguyễn Trọng Trang, Trịnh Văn Giáp.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. Các đồng chí trong Đảng uỷ thực hiện giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) thực hiện giám sát thường xuyên theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Các đồng chí trong UBKT được phân công phụ trách cụ thể từng chi bộ và phản ánh việc giám sát với Chủ nhiệm UBKT để kịp thời báo cáo trong các cuộc họp thường kỳ của Đảng ủy.

Đảng ủy triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng theo Quyết định số 891-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng từ cuối năm 2018.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Đảng ủy luôn quan tâm và kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng các cấp về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh và sự tiến bộ phụ nữ. Đảng uỷ quan tâm, sâu sát chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Viện gắn liền với đảm bảo quyền lợi của công đoàn viên. Đảng ủy luôn chú trọng quan tâm công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống cho đội ngũ cán bộ trẻ; Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh niên, chi hội Cựu chiến binh thực hiện tốt các hoạt động công tác, phong trào thi đua.

Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh đã tổ chức thành công đại hội, xây dựng và ban hành nghị quyết, chương trình công tác nhiệm kỳ 2022-2027 và kiện toàn ban chấp hành các tổ chức cơ sở.

Kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022: Đảng bộ Viện NLNTVN  xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 08 chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 09 chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 28 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 118 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2023: Năm 2023 Đảng bộ Viện NLNTVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể để đạt kết quả cao nhất các kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của toàn Viện NLNTVN là “Hợp tác quốc tế” đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương, hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ đầu đàn cho triển khai xây dựng và khai thác lò nghiên cứu mới, và các dự án, hoạt động quan trọng của Viện, thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp và môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo của Đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ cũng như các định hướng nghiên cứu, triển khai, công tác cán bộ của Viện NLNTVN trong thời gian tới.
 

Đồng chí Nguyễn Duy Pháp, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đảng uỷ Bộ KH&CN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Pháp, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đảng uỷ Bộ phát biểu và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ Viện NLNTVN đã đạt được trong năm 2022 về mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học cũng như triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống kinh tế xã hội. Trong năm 2023, cần đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình công tác của Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện và các tổ chức chính trị – xã hội đầy đủ, toàn diện gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 16/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016.
 

Đồng chí Trần Chí Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN, Bí thư Đảng ủy Viện NLNTVN phát biểu tại Hội nghị

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Chí Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN, Bí thư Đảng ủy Viện NLNTVN cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023./.

 

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Lượt xem: 1093

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)