Thứ tư, 11/01/2023 09:56 GMT+7

Kết quả hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp năm 2022

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc duy trì và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) và hoạt động khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT), trong năm 2022 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) tiếp tục triển khai hoạt động mở rộng hệ thống các Trạm IPPlatform và duy trì Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận dễ dàng, khai thác hiệu quả thông tin SHCN, cũng như sử dụng dễ dàng các dịch vụ SHCN thông qua việc truy cập, khai thác Nền tảng IPPlatform.

Giao diện Nền tảng IPPlatform trên https://ipplatform.gov.vn

Với vai trò là một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin SHCN phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT và hỗ trợ hoạt động quản lý SHTT của cơ quan quản lý nhà nước, Nền tảng IPPlatform luôn nhận được sự quan tâm, khai thác và sử dụng. Thống kê trong năm 2022 cho thấy: số lượng khách truy cập (Visitors), lượt truy cập trang (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) ngày càng có xu hướng tăng đáng kể. Cụ thể:

- Tổng số khách truy cập (Total Visitors) là 174.644 khách, số lượng khách truy cập mới (First Time Visitors) trong năm 2022 là 21.786 khách (tăng khoảng 40% so với năm 2021).

- Tổng số trang truy cập (Total Page Views) trong năm 2022 là 2.226.761 trang (tăng khoảng 50% so với năm 2021). Tháng có số lượng trang truy cập cao nhất là tháng 11/2022 với 307.406 trang.
 

Bảng tổng hợp số liệu truy cập, khai thác Nền tảng IPPlatform theo tháng.

Biểu đồ tổng hợp số liệu truy cập, khai thác Nền tảng IPPlatform năm 2022

Trong năm 2022, Viện KHSHTT đã phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Hưng Yên và Sóc Trăng thiết lập Trạm IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ SHCN và hoạt động quản lý nhà nước về SHTT. Đến thời điểm hiện tại, Viện KHSTTT đã phối hợp với các đơn vị thiết lập 26 Trạm IPPlatform (bao gồm 22 Sở KH&CN, 02 Viện nghiên cứu, 02 Hiệp hội). Các Trạm IPPlatform được thiết lập là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại địa bàn khai thác thông tin SHCN và phối hợp với Viện KHSHTT triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ về SHCN trên cơ sở cùng hợp tác và chia sẻ.

Mặc dù IPPlatform có thể khai thác trực tuyến miễn phí, nhưng để hỗ trợ người dùng và nâng cao hiệu quả khai thác, Viện KHSHTT đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức thiết lập các Trạm IPPlatform và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân liên quan cách thức khai thác IPPlatform. Hiện nay, mạng lưới các Trạm IPPlatform đã được thiết lập, mở rộng tại nhiều địa phương trong cả nước nhằm đưa thông tin và dịch vụ SHCN đến tận địa phương, gần với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 26 Trạm IPPlatform được thiết lập và vận hành tại 22 Sở KH&CN, 2 viện nghiên cứu và 2 hiệp hội. Tại các Trạm IPPlatform, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được phổ biến, hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin SHCN, được cung cấp các dịch vụ tư vấn về SHCN. Ngoài ra, Trạm IPPlatform cũng hỗ trợ công tác khai thác thông tin phục vụ hoạt động quản lý, phát triển TSTT ở địa phương. Đến nay, các Trạm IPPlatform đã cung cấp hàng nghìn lượt tư vấn miễn phí và hàng trăm lượt dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước về SHCN trong việc quản lý, theo dõi, thống kê, cập nhật các thông tin về TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn, Viện KHSHTT đã phối hợp với các Sở KH&CN xây dựng Dashboard quản trị TSTT, qua đó giúp dễ dàng quản lý, theo dõi, thống kê TSTT và thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan đến lĩnh vực SHTT. Tính đến tháng 12/2022, Viện đã phối hợp xây dựng được 9 Dashboard quản trị TSTT cho các Sở KH&CN: Bình Định, Bình Phước, Cà Mau, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thái Nguyên.
 

Trang chủ Dashboard quản trị TSTT.

Nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ quản lý các Trạm IPPlatform, Viện KHSHTT đã tổ chức các Hội nghị tập huấn về khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN; tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác Trạm IPPlatform” (cho cán bộ quản lý Trạm IPPlatform Hưng Yên) nhằm huấn luyện các kỹ năng khai thác IPPlatform và phối hợp tiếp nhận và thực hiện dịch vụ SHCN.

Với mục tiêu tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các Trạm IPPlatform và đề xuất, kiến nghị kế hoạch hoạt động của của các năm tiếp theo, Viện KHSHTT đã phối hợp với các Sở KH&CN tổ chức Hội nghị tập huấn “Khai thác thông tin và cung cấp dịch vụ sở hữu công nghiệp” (24/5/2022) với sự tham gia của gần 80 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ từ 17 Sở KH&CN (Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Long An, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Yên Bái), đơn vị thuộc Bộ, viện nghiên cứu, tổ chức dịch vụ đại diện SHCN. Thông qua Hội nghị, nhiều kiến nghị được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả của Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT và hoạt động quản trị TSTT của tổ chức/doanh nghiệp: (i) Bộ KH&CN có văn bản hướng dẫn các Sở KH&CN về việc thiết lập, vận hành Trạm IPPlatform tại địa phương; (ii) Tăng cường sự hỗ trợ của Cục SHTT trong việc trao đổi dữ liệu SHCN để đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời, đầy đủ hơn; (iii) Phát triển thêm các tính năng mới có sử dụng trí tuệ nhân tạo, tích hợp đa ngôn ngữ để hỗ trợ hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu SHCN phục vụ khai thác thông tin SHCN; (v) Tăng cường hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ quản lý, vận hành Trạm IPPlatform; (iv) Tăng cường hoạt động kết nối, xây dựng mạng lưới (Network) các Trạm IPPlatform để cùng chia sẻ, phối hợp triển khai các hoạt động; (vi) Đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ SHCN của các Trạm IPPlatform phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp/tổ chức và cá nhân…

Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Viện KHSHTT và các Sở KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp khai thác IPPlatform, Trạm IPPlatform và xây dựng Dashboard quản trị TSTT phục vụ công tác quản lý nhà nước về SHTT và hoạt động tạo lập, quản lý và phát triển TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân./.

Nguồn: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 1101

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)