Thứ ba, 10/01/2023 16:21 GMT+7

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

Ngày 23/12/2022, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023”.

Tham dự Hội nghị có TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN); ThS. Nguyễn Thế Vinh, Phó Chánh Văn phòng Viện NLNTVN; TS. Trịnh Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

Về phía Trung tâm CANTI có: ThS. Bùi Quang Trí – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy – Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm; ThS. Võ Thị Ngọc Cẩm – Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; KSC. Nguyễn Hữu Quang – Nguyên Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng KHCN&ĐT của Trung tâm, các thành viên Hội đồng KHCN&ĐT của Trung tâm, cùng toàn thể viên chức, người lao động (VC&NLĐ) trong toàn Trung tâm.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm, ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy – Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm được sắp xếp lại trên tinh thần tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng; một số kết quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu, triển khai, cụ thể như: Tổ chức thực hiện tốt Hợp đồng với liên doanh dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro): “Áp dụng phương pháp đánh dấu để nghiên cứu hướng và tốc độ nước bơm ép trong tầng trầm tích lục nguyên mỏ Bạch Hổ”; Tổ chức thành công Hội thảo, quảng bá kỹ thuật công nghệ của Trung tâm với Vietsovpetro, qua đó uy tín về năng lực KH&CN được nâng cao, dịch vụ của Trung tâm với 1 khách hàng lớn, mở ra thêm một số dự án tiềm năng trong tương lai; Trung tâm đã duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015),  hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001: 2015), hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001: 2018) cho các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ trong công nghiệp, dịch vụ đánh dấu trong công nghiệp, môi trường và dịch vụ phân tích. Công tác hợp tác quốc tế là một điểm sáng trong năm 2022: Đào tạo 03 fellowship cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA); Cử 01 cán bộ đi làm chuyên gia trong khuôn khổ Hợp tác Vùng châu Á Thái Bình Dương; Cử 01 cán bộ tham gia họp xây dựng kế hoạch hợp tác Vùng châu Á Thái Bình Dương và chương trình hợp tác nghiên cứu của IAEA; Lập hồ sơ đấu thầu và trúng gói thầu cung cấp thiết bị CT trong công nghiệp cho Kuwait thông qua Hợp đồng kinh tế của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), với tổng giá trị hợp đồng là 140 ngàn Euro.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Trung tâm tiếp tục phát huy các thế mạnh trong hoạt động nghiên cứu, triển khai. Đặc biệt, phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Trung và Trung tâm Đào tạo hạt nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đồng vị cho nước mưa, nước mặt trong lưu vực sông Đồng Nai phục vụ công tác đánh giá, dự báo tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai”, do ThS. Bùi Quang Trí làm chủ nghiệm, thực hiện trong 3 năm (2023-2025); Thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đang thực hiện; Chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực cho các dự án triển khai kỹ thuật, dịch vụ như: khảo sát điểm phun khí giếng gas-lift, khảo sát đánh dấu liên giếng, ... Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, giới thiệu công nghệ về lĩnh vực đánh dấu trong khai thác (công ty khai thác dầu khí) và chế biến dầu khí (các nhà máy lọc hóa dầu), lĩnh vực kiểm tra thiết bị công nghiệp (các nhà máy công nghiệp); Tăng cường hợp tác, phối hợp thực hiện các dự án cung cấp dịch vụ kỹ thuật với các đơn vị trong ngành và các đơn vị khác trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá không phá hủy; Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và mở rộng thị trường.

Về công tác thi đua khen thưởng: 100% VC&NLĐ được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 13/30 cá nhân (đạt tỷ lệ 43,33%) được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 17/30 cá nhân (đạt tỷ lệ 56,67%) được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tặng thưởng Danh hiệu thi đua năm 2022 cho 26 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 04 cá nhân đạt Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và khen thưởng cho 09 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc công việc chăm sóc, đảm bảo cảnh quan của Trung tâm. Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, có 04/04 đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trong đó có 02 tập thể Phòng Hành chính và Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật Hóa – Sinh thuộc Trung tâm được công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, Trung tâm có 10 nhóm, tập thể đạt thành tích trong công tác nghiên cứu - triển khai năm 2022, có 02 tập thể Phòng, 01 tập thể Phòng thí nghiệm và 05 cá nhân được khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022; 05 nhóm viên chức - người lao động được khen vì có giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Phát biểu tại Hội nghị, KSC Nguyễn Hữu Quang – Nguyên Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ và đào tạo của Trung tâm đánh giá cao những công việc CANTI đã đạt được trong năm 2022. Điều này có được nhờ sự nỗ lực của các cán bộ, cũng như có các bước tiến đột phá và những nhân tố hết sức đặc biệt. Tuy nhiên, năm 2022 cũng là năm có nhiều khó khăn nhất định, năm 2023 trông đợi vào sự hợp tác của Trung tâm với các doanh nghiệp và hợp tác quốc tế. Ngoài ra KSC. Nguyễn Hữu Quang cũng chúc mừng Trung tâm đã cố gắng, có những nhân tố mới, đội ngũ cán bộ luôn vươn lên trong những khó khăn thách thức.

Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Bùi Quang Trí – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, năm 2022 là năm có khá nhiều khó khăn chung nhưng tập thể lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể viên chức - người lao động đã nỗ lực, hăng say làm việc, vượt qua các thách thức và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên toàn diện các mặt công tác của Trung tâm. Trong năm 2022, Trung tâm đã rà soát và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, có các hệ số thu hút, các chính sách ưu đãi cho VC&NLĐ khi đi công tác triển khai hiện trường cũng như trong nghiên cứu khoa học, điều này đã tiếp thêm động lực cho VC&NLĐ trong Trung tâm để cống hiến nhiều hơn nữa. Chi bộ ghi nhận sự cố gắng của toàn thể VC&NLĐ Trung tâm và biểu dương thành tích trong năm 2022, rất mong toàn thể viên chức - người lao động Trung tâm tiếp nối các thành tích đạt được năm 2022 cùng cố gắng hơn nữa trong năm 2023, để cùng nhau xây dựng Trung tâm phát triển bền vững. Đồng thời, Chi bộ nhấn mạnh việc hoàn thành đúng tiến độ các đề tài cấp Bộ, đề tài cấp nhà nước; tiếp tục triển khai mô hình tổ chức; hoàn thành thiết bị CT cho IAEA đúng chất lượng, tiến độ. Thay mặt Trung tâm, Chi bộ xin gửi lời cảm ơn đến Viện NLNTVN, các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN, các chuyên gia và các thành viên Hội đồng khoa học công nghệ & đào tạo của Trung tâm đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ Trung tâm trong các công tác chuyên môn cũng như quản lý.
 


TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện NLNTVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện NLNTVN chúc mừng các thành tích của Trung tâm trong năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn trong năm qua do hậu Covid, Viện NLNTVN ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Ban Lãnh đạo và tập thể viên chức-người lao động Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Viện trưởng cũng đánh giá cao sự sáng tạo của Trung tâm trong việc thực hiện các hoạt động triển khai ứng dụng và năng lực hợp tác của Trung tâm với các đơn vị trong và ngoài Viện NLNTVN, đặc biệt ở lĩnh vực dầu khí. Viện trưởng nhận định CANTI rất khác biệt so với những đơn vị khác trong Viện NLNTVN: đã trải qua những thăng trầm, phải làm những lĩnh vực khác nhau để giải quyết các bài toán thực tế đáp ứng kịp thời các yêu cầu của sản xuất. CANTI luôn nỗ lực hết mình cùng với đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt huyết, sự đoàn kết giữa VC&NLĐ. Đặc biệt, Viện trưởng ấn tượng với tinh thần làm việc chuyên nghiệp và niềm đam mê nghiên cứu khoa học mà tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đã cùng nhau xây dựng từ ngày thành lập cho đến thời điểm hiện nay. Viện trưởng cũng nhấn mạnh rằng Viện NLNTVN sẽ hỗ trợ cho Trung tâm trong lĩnh vực dầu khí để có bộ máy làm việc tốt nhất. Viện trưởng nhấn mạnh đến việc đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế, đồng thời hy vọng Trung tâm sẽ cố gắng phát huy mọi mặt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị viên chức - người lao động năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã thành công tốt đẹp. Đại diện tổ chức Công đoàn đã phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt 11/11 chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. Toàn thể VC&NLĐ đã thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị, đoàn kết xây dựng và phát triển Trung tâm trên mọi mặt công tác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 


Toàn cảnh Hội nghị
 


Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 


ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy, Phó Giám đốc trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm

 


KSC. Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ và đào tạo của Trung tâm phát biểu

 

ThS. Bùi Quang Trí – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu


PGS. TS. Nguyễn Mộng Sinh - Thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ và đào tạo Trung tâm phát biểu
 

TS. Trần Chí Thành trao giấy khen cho Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022
 

ThS. Bùi Quang Trí trao giấy khen cho các tập thể có giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022

 


 

 

 

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Lượt xem: 1024

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)