Thứ tư, 07/12/2022 11:49 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của vùng Đông Nam Bộ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai”, mã số: NVQG-2017/23

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của vùng Đông Nam Bộ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai”, mã số: NVQG-2017/23
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.300 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 48 tháng (Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2021), gia hạn thêm 12 tháng, đến tháng 9/2022.
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Dược liệu - Bộ Y tế
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phan Văn Trưởng
6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Bá Hoạt

Chuyên gia độc

2

Lê Thanh Sơn

Viện Dược liệu

3

Phan Văn Trưởng

Viện Dược liệu

4

Phạm Thanh Huyền

Viện Dược liệu

5

Nguyễn Quỳnh Nga

Viện Dược liệu

6

Nguyễn Văn Hiếu

Viện Dược liệu

7

Nguyễn Minh Khởi

Viện Dược liệu

8

Đặng Minh Tú

Viện Dược liệu

9

Trần Văn Mùi

Khu BTTNVH Đồng Nai

10

Nguyễn Hoàng Hảo

Khu BTTNVH Đồng Nai

11

Võ Quang Trung

Khu BTTNVH Đồng Nai

12

Trần Công Luận

Trường Đại học Tây Đô

13

Lưu Hồng Trường

Viện Sinh thái học Miền Nam

14

Phạm Thị Ngọc

Viện Dược liệu

15

Lại Việt Hưng

Viện Dược liệu

16

Nguyễn Thị Phương

Viện Dược liệu

17

Nguyễn Hồng Nhung

Viện Dược liệu

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 12/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.


III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2017/23

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1217

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)