Thứ tư, 07/12/2022 11:47 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Quế Trà My của tỉnh Quảng Nam”, mã số: NVQG-2018/01

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Quế Trà My của tỉnh Quảng Nam”, mã số: NVQG-2018/01
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.410 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 48 tháng (Từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2021), gia hạn thêm 9 tháng, đến tháng 9/2022.
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Kiều Hưng
6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1

Bùi Kiều Hưng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Viện KHLN Việt Nam)

2

Lê Văn Quang

Viện KHLN Việt Nam

3

Phan Thị Luyến

Viện KHLN Việt Nam

4

Phạm Đôn

Viện KHLN Việt Nam

5

Diệp Xuân Tuấn

Viện KHLN Việt Nam

6

Tạ Nhật Vương

Viện KHLN Việt Nam

7

Trần Cao Nguyên

Viện KHLN Việt Nam

8

Đào Thị Huyền

Viện KHLN Việt Nam

9

Trần Xuân An

Viện KHLN Việt Nam

10

Lại Thanh Hải

Viện KHLN Việt Nam

11

Nguyễn Thị Phương

Viện KHLN Việt Nam

12

Trần Đức Mạnh

Viện KHLN Việt Nam

13

Hoàng Văn Thắng

Viện KHLN Việt Nam

14

Nguyễn Toàn Thắng

Viện KHLN Việt Nam

15

Nguyễn Bá Triệu

Viện KHLN Việt Nam

16

Nguyễn Thị Phương

Viện Dược liệu

17

Khuất Hữu Trung

Viện Di truyền nông nghiệp

18

Trần Phước Sanh

Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Trần Phước Sanh

19

Đinh Văn Thọ

Phòng NN&PTNT huyện Nam Trà My

20

Nguyễn Văn Thương

Sở KH&CN Quảng Nam

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 12/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.


III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2018/01

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1183

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)