Thứ tư, 07/12/2022 08:55 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ: “Giải pháp quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển Khu kinh tế ven biển”, mã số NĐT.55.CU/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ “Giải pháp quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển Khu kinh tế ven biển”, mã số NĐT.55.CU/19.

2. Kinh phí thực hiện: 3.700 triệu đồng.

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.700 triệu đồng;

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 9/2019 - 9/2022.

4. Tổ chức chủ trì: Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Trung Dũng.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm: Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1249

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)