Thứ ba, 06/12/2022 10:52 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị lập thể định vị thân trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan"

1. Thông tin chung:

Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị lập thể định vị thân trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”

Mã số ĐTĐL.CN.10/19

Tổng kinh phí: 5.290 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.290 triệu đồng.
+ Kinh phí từ nguồn khác: Không

Thời gian thực hiện:
+ Bắt đầu: 3/2019
+ Kết thúc: 02/2022

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 8/2022

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện TWQĐ 108, Bộ Quốc phòng;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Thái Doãn Kỳ;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: (theo thuyết minh kèm theo Hợp đồng đã ký)
 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa
học

Cơ quan công tác

1.

TS. Thái Doãn Kỳ

Chủ nhiệm đề tài

Bệnh viện TƯQĐ 108

2.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh

Thành viên chính

Bệnh viện TƯQĐ 108

3.

GS.TS. Mai Hồng Bàng

Thành viên chính

Bệnh viện TƯQĐ 108

4.

ThS. Bùi Quang Biểu

Thư ký đề tài

Bệnh viện TƯQĐ 108

5.

BS. Nguyễn Đình Châu

Thành viên chính

Bệnh viện TƯQĐ 108

6.

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Bình

Thành viên chính

Bệnh viện TƯQĐ 108

7.

BS.CKII. Nguyễn T Thanh Thúy

Thành viên chính

Bệnh viện TƯQĐ 108

8.

TS. Nguyễn Trọng Tuyển

Thành viên chính

Bệnh viện TƯQĐ 108

9.

TS. Nguyễn Lâm Tùng

Thành viên chính

Bệnh viện TƯQĐ 108

10.

KS. Đỗ Đức Chí

Thành viên chính

Bệnh viện TƯQĐ 108

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 12/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết kèm theo tại tệp đính kèm.

Mẫu 1- Báo cáo kết quả tự đánh giá của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1093

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)