Thứ tư, 07/12/2022 08:52 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ: “Nghiên cứu thiết kế hệ thống chiếu sáng kết hợp năng lượng mặt trời và đèn LED ứng dụng trong nhân giống một số loài cây có giá trị kinh tế cao”, mã số NĐT.46.KR/18

I. Thông tin chung nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu thiết kế hệ thống chiếu sáng kết hợp năng lượng mặt trời và đèn LED ứng dụng trong nhân giống một số loài cây có giá trị kinh tế cao”, mã số NĐT.46.KR/18.

2. Kinh phí thực hiện: 4.330 triệu đồng.

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.330 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 11/2018 đến hết tháng 10/2022.

4. Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Thị Nghiêm.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm: Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1174

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)