Thứ tư, 31/08/2022 08:20 GMT+7

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Thiết kế và chế tạo nguồn phổ siêu liên tục sử dụng sợi tinh thể quang tử có lõi rỗng chứa chất lỏng, định hướng ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn”

Ngày 26/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Thiết kế và chế tạo nguồn phổ siêu liên tục sử dụng sợi tinh thể quang tử có lõi rỗng chứa chất lỏng, định hướng ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn”, mã số ĐTĐL.CN-32/19.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ gồm có 09 thành viên do GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.TS. Lê Cảnh Trung, Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu và kết quả của nhiệm vụ

 

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu cơ bản để phát triển theo định hướng ứng dụng tạo nguồn phát siêu liên tục và theo định hướng phát triển vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Bộ KH&CN đã phê duyệt nhiệm vụ “Thiết kế và chế tạo nguồn phổ siêu liên tục sử dụng sợi tinh thể quang tử có lõi rỗng chứa chất lỏng, định hướng ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn” do TS Lê Cảnh Trung làm chủ nhiệm; trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo là Cơ quan chủ trì thực hiện với mục tiêu chính là xây dựng được hệ thực nghiệm tạo phổ siêu liên tục sử dụng sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng phục vụ cho các nghiên cứu và ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn. Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm: Xác định được các đặc trưng của hiệu ứng phi tuyến trong tương tác giữa bức xạ laser với môi trường sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng; Làm chủ quy trình thiết kế và chế tạo sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng; Tích hợp thành công hệ nguồn phát phổ siêu liên tục sử dụng sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng phục vụ cho các nghiên cứu và ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn; Nâng cao chất lượng, điều kiện đào tạo sau đại học và nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo đại học.Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp của Chủ nhiệm và Cơ quản chủ trì; phần báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt có cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu cầu của một báo cáo khoa học; về chủng loại, số lượng, khối lượng, tiến độ và chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu đặt hàng. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài ở mức "Đạt", đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các nội dung góp ý và chỉnh sửa cho phù hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ KH&CN ra quyết định công nhận kết quả của nhiệm vụ.

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 921

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)