Thứ bảy, 31/07/2021 08:59 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương. Mã số: KC.05.10/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương. Mã số: KC.05.10/16-20

Thuộc: Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 -2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số: KC.05/16-20 

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

  1.  Mục tiêu tổng quát:

- Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng từ nước biển  để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;

- Chế tạo, lắp đặt và vận hành được hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng từ nước biển để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng bộ thông số, tính chất nhiệt vật lý của cá ngừ đại dương Việt Nam;

- Xây dựng bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, hướng dẫn sử dụng hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng từ nước biển có năng suất đá lỏng trong khoảng từ 2.000 tới 10.000kg/24h ứng với độ đậm đặc của đá lỏng là 45%;

- Xây dựng bộ quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá lỏng từ nước biển trên các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương;

- Thiết kế, chế tạo 02 hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng từ nước biển để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương có năng suất 2.500kg/24h với độ đậm đặc 45%;

- Triển khai thử nghiệm và ứng dụng  công nghệ đã đề xuất trên các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương và các tàu hậu cần nghề cá.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Văn Luân

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao

5. Tổng kinh phí được cấp:                           7.320.000.000 đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.020.000.000 đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                    300.000.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 6/2018

Kết thúc: Tháng 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền:

Thời gian được điều chỉnh, gia hạn lần 1: Theo Quyết định số 2885/QĐ-BKHCN ngày 27/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài khoa học và công nghệ quốc gia “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương”, mã số KC.05.10/16-20 từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2021.

 Thời gian được điều chỉnh, gia hạn lần 2: Theo Quyết định số 993/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn (lần 2) thời gian thực hiện đề tài mã số KC.05.10/16-20 từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

ThS. Lê Văn Luân

Chủ nhiệm

Trung tâm phát triển công nghệ cao

2

TS. Phạm Mạnh Hào

Thư ký khoa học

Trung tâm phát triển công nghệ cao

3

TS. Phan Ngọc Hồng

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm phát triển công nghệ cao

4

TS. Lương Như Hải

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm phát triển công nghệ cao

5

TS. Nguyễn Hữu Nghĩa

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Nha Trang

6

TS. Mai Thị Tuyết Nga

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Nha Trang

7

ThS. Huỳnh Thị Ái Vân

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Nha Trang

8

TS. Nguyễn Tuấn Hồng

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm phát triển công nghệ cao

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.05.10/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.05.10/16-20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1621

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)