Thứ bảy, 31/07/2021 08:45 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V", mã số: KC.05.24/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

"Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V"

Mã số: KC.05.24/16-20

- Thuộc:  Chương trình KC.05/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có điện áp cấp điện áp 660/1140V với mạch tự động phát hiện và nối ngắn mạch pha rò, đáp ứng TCVN 7079.

            - Chế tạo và đưa vào sử dụng, thử nghiệm 03 thiết bị bảo vệ dòng điện rò cấp         điện áp 660/1140V.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thạc Khánh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. Tổng kinh phí thực hiện:  4.370,0 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.970,0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 400,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 6/2019

Kết thúc: 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 4/2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thạc Khánh

TS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2

Kim Ngọc Linh

PGS.TS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3

Đinh Văn Thắng

PGS.TS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4

Nguyễn Tiến Sỹ

ThS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5

Nguyễn Trường Giang

ThS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6

Kim Thị Cẩm Ánh

ThS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7

Cung Quang Khang

ThS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8

Hà Thị Chúc

ThS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9

Tống Ngọc Anh

ThS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10

Nguyễn Văn Xô

TS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11

Nguyễn Thành Phong

ThS

Công Ty Than Mạo Khê - TKV

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.24/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.24/16-20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 616

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)