Thứ bảy, 31/07/2021 08:50 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu điều chế dược chất vi cầu phóng xạ Y-90 Microspheres tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt nhằm ứng dụng điều trị ung thư gan nguyên phát và thứ phát; Mã số: KC.05.12/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu điều chế dược chất vi cầu phóng xạ Y-90 Microspheres tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt nhằm ứng dụng điều trị ung thư gan nguyên phát và thứ phát; Mã số: KC.05.12/16-20.

Thuộc:

  • Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, Mã số: KC.05/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

  • Xây dựng quy trình công nghệ điều chế dược chất vi cầu phóng xạ (Y-90 Microspheres) tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đạt tiêu chuẩn dược điển Anh
  • Điều chế được dược chất vi cầu phóng xạ (Y-90 Microspheres)

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Dương Văn Đông

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu hạt nhân

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                  6.285          triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    6.285           triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:          Không                                     triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng, theo Quyết định số 1238/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bắt đầu: tháng 6/2018

Kết thúc: tháng 6/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

  • Thời gian được điều chỉnh, gia hạn lần 1 đến: tháng 11/2021 (theo Quyết định số 1113/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2020)

- Thời gian được điều chỉnh, gia hạn lần 2 đến: tháng 4/2021 (theo Quyết định số 3093/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2020)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Dương Văn Đông

NCVC. ThS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

2

Bùi Văn Cường

NCV. CN.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

3

Phạm Thành Minh

NCVC. TS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

4

Mai Phước Thọ

NCV. CN.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

5

Đặng Hồ Hồng Quang

NCV. CN.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

6

Nguyễn Đình Lâm

KS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

7

Nguyễn Thanh Bình

NCV. ThS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

8

Nguyễn Thanh Nhàn

NCV. ThS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

9

Nguyễn Thị Khánh Giang

NCV. ThS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

10

Nguyễn Thị Ngọc

NCV. ThS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

11

Đào Tiến Mạnh

TS. BS

Bệnh viện Quân đội 175

12

Nguyễn Thị Thu

NCVC. TS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

13

Nguyễn Thị Thuý Nhâm

NCV. ThS.

Bệnh viện Quân đội 175

14

Nguyễn Ngọc Thuý

KT

Viện Nghiên cứu hạt nhân

15

Trần Thị Diễm Châu

KT

Viện Nghiên cứu hạt nhân

16

Dương Quốc Bảo

NCV. CN.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.12/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.12/16-20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 734

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)