Thứ sáu, 30/07/2021 17:38 GMT+7

Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Kính gửi: 

       - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

       - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

       - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư).

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư được gửi kèm công văn này.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 09 tháng 8 năm 2021.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ  www.most.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Trần Thị Ngọc Hà, điện thoại: 04.35560615, e-mail: tranha@most.gov.vn.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 2003/BKHCN-TCCB và Dự thảo Thông tư

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 563

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)