Thứ hai, 21/09/2020 15:11 GMT+7

Khóa đào tạo nhận thức về ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 08/8/2020 và 24/8/2020, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (CNT) đã phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng (TQC) tổ chức Khóa đào tạo nhận thức về ISO/IEC 17025:2017. Đây là khóa đào tạo đợt 1 thuộc Đề tài cấp Bộ “Xây dựng phòng thí nghiệm phân tích hoạt độ phóng xạ mức thấp tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” do CN. Đào Văn Hoàng, cán bộ phòng An toàn bức xạ và Môi trường thuộc CNT làm chủ nhiệm.

ISO/IEC 17025:2017 là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định “Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”. Đây là phiên bản mới nhất thay thế cho phiên bản ISO/IEC 17025:2005. 

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đưa ra các yêu cầu mà các phòng thí nghiệm (PTN) phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thí nghiệm hiện có đang áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng; có năng lực kỹ thuật và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung thêm các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN phải đáp ứng.
 

Khóa đào tạo ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Việc xây dựng phòng thí nghiệm phân tích hoạt độ phóng xạ mức thấp tại CNT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là một nhiệm vụ quan trọng trong định hướng xây dựng và phát triển của đơn vị nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, chuẩn hóa hệ thống phòng thí nghiệm; củng cố khả năng tự chủ và mở rộng năng lực trong dịch vụ khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước. 

Tham dự khóa đào tạo có các cán bộ nghiên cứu tham gia thực hiện Đề tài, các cán bộ nghiên cứu và viên chức quản lý khác có liên quan của Trung tâm.

Nội dung khóa đào tạo đợt 1 tập trung vào các vấn đề sau:

- Các nguyên tắc cơ bản và lợi ích của ISO/IEC 17025:2017 khi áp dụng trong PTN;

- Xây dựng các văn bản pháp lý theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 áp dụng cho PTN;

- Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn  theo ISO/IEC 17025:2017;

- Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý PTN theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017;

- Đánh giá giá trị sử dụng các phương pháp thử nghiệm/ hiệu chuẩn đang thực hiện tại PTN;

- Đảm bảo chất lượng các kết quả thử nghiệm/ hiệu chuẩn đối với PTN;

- Đánh giá độ không đảm bảo đo đối với các phương pháp thử nghiệm/ hiệu chuẩn của PTN;

- Cách thức xây dựng hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025:2017.

Khóa học đã giúp học viên bước đầu xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn, đồng thời đã cung cấp cho các học viên cách tiếp cận có hệ thống, đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Lượt xem: 2461

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)