Thứ sáu, 18/09/2020 15:58 GMT+7

Nền tảng Dữ liệu và Dịch vụ sở hữu công nghiệp tiếp tục được quan tâm khai thác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ

Với vai trò là một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT), kể từ khi chính thức vận hành đến nay, Nền tảng dữ liệu và dịch vụ SHCN (Nền tảng Ipplatform) trên https://ipplatform.gov.vn ngày càng nhận được sự quan tâm, khai thác và sử dụng.

Số lượng khách truy cập (Visitors), trang truy cập (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) ngày càng có xu hướng tăng đáng kể. Cụ thể số lượng thống kê Tháng 8/2020 so với Tháng 7/2020 cho thấy:

- Tổng số khách truy cập (Total Visitors) Tháng 8/2020 là 5.947 (trung bình 192 lượt khách/ngày) tăng gần 1000 so với Tháng 7/2020 là 4.997 (trung bình 171 lượt khách/ngày). Số lượng khách truy cập mới (First Time Visitors) trong Tháng 8/2020 cũng tăng hơn cho với Tháng 7/2020. Ngày truy cập nhiều nhất trong Tháng 8/2020 là ngày 18/8/2020 với 422 lượt khách.

-  Tổng số trang truy cập (Page Views) trong Tháng 8/2020 là 77.548 trang (trung bình gần 2.600 trang/ngày) tăng hơn 21.000 trang truy cập so với Tháng 7/2020 là 56.351 trang (trung bình gần 1.900 trang/ngày). Ngày có số trang truy cập nhiều nhất là ngày 18/8/2020 với 6.863 trang.

Chi tiết thống kê truy cập Tháng 7, 8/2020 được thể hiện qua hai biểu đồ sau:
 

Tổng số khách truy cập Tháng 7, 8/2020.

 

            Tổng số trang truy cập truy cập Tháng 7, 8/2020.
 

Việc số lượng khách truy cập, số trang truy cập và số người truy cập mới ngày càng tăng cho thấy Nền tảng IPPlatform đang ngày càng được doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm, khai thác, sử dụng nhằm phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT./.


 

Nguồn: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 1756

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)