Thứ sáu, 18/09/2020 15:13 GMT+7

Hội thảo Hướng dẫn triển khai Hệ thống Thông tin một cửa điện tử liên thông của Bộ KH&CN

Ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo Hướng dẫn triển khai Hệ thống Thông tin một cửa điện tử liên thông của Bộ KH&CN. Hội thảo nhằm hướng dẫn các đơn vị triển khai, tích hợp Hệ thống Thông tin một cửa điện tử theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Toàn cảnh Hội thảo.
 

Tham dự Hội thảo có các cán bộ thuộc 22 đơn vị trong Bộ có liên quan đến công tác triển khai tích hợp hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông của Bộ KH&CN.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe ông Vũ Văn Phán, Trưởng phòng Phần mềm - Trung tâm Công nghệ thông tin giới thiệu quy trình triển khai, tích hợp thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử liên thông. Quy trình tích hợp gồm năm bước, cụ thể: Cung  cấp danh sách Thủ tục hành chính (TTHC) triển khai tại bộ phận một cửa; Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ; Xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên môi trường mạng; Tích hợp quy trình điện tử vào phần mềm một cửa điện tử liên thông; Đào tạo hướng dẫn sử dụng. Ông Phán cũng hướng dẫn cán bộ đầu mối các đơn vị  các bước xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đảm bảo theo quy định của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời giới thiệu mô hình kiến trúc hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông của Bộ KH&CN và và demo các chức năng của Hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông của Bộ KH&CN.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và được đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin, đại diện Văn phòng Bộ giải đáp những vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới. Thông qua Hội thảo, các đại biểu hiểu rõ quy trình triển khai, tích hợp hợ thủ tục hành chính trên hệ thống Thông tin một cửa điện tử liên thông của Bộ KH&CN, đồng thời các đơn vị cũng thống nhất cử cán bộ đầu mối phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ trong tháng 10/2020, hoàn thành việc xây dựng quy trình điện tử trong tháng 11/2020, triển khai tại đơn vị hoàn thành trong tháng 12/2020./.

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 3500

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)