Thứ năm, 13/08/2020 16:42 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Italy thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-BKHCN ngày 26/3/2020 và Quyết định số 2204/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm),

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả của thuốc ức chế E2F1/eEF1A1 điều trị đích xơ gan trên thực nghiệm” trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2204/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 14/10/2020.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 2204/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2020 và Phụ lục kèm theo (.pdf)

- Quyết định số 2204/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2020 (.doc)

- Phụ lục kèm theo Quyết định số 2204/QĐ-BKHCN (.doc)

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 1218

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)