Thứ tư, 12/08/2020 15:08 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu tạo giống gốc vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae và Streptococcus suis để sản xuất vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu tạo giống gốc vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae và Streptococcus suis để sản xuất vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn

Thuộc dự án KH&CN: Công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn, mã số SPQG.05b.04

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Tạo được bộ chủng giống gốc vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae (chủng 168 và J), Actinobacillus pleuropneumoniae (serotypes 1, 3, 7 và 2, 5a), S. suis (serotypes 7, 9 và 2) và bộ chủng giống gốc vi khuẩn E. coli tạo kháng nguyên tái tổ hợp Apx I của Actinobacillus pleuropneumoniae và tạo kháng nguyên tái tổ hợp SAO của Streptococcus suis có tính kháng nguyên cao để sản xuất vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn, gồm: Bệnh suyễn lợn do Mycoplasma hyopneumoniae, bệnh viêm phổi-màng phổi do Actinobacillus pleuropneumoniae và bệnh liên cầu do Streptococcus suis, góp phần bảo vệ sức khỏe vật nuôi và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Xây dựng được quy trình sinh tổng hợp, tách chiết kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất vắc-xin và quy trình công nghệ nhân giống, bảo quản, đánh giá các chủng giống gốc vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniaeStreptococcus suis để sản xuất vắc-xin.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Văn Sơn

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

5. Tổng kinh phí thực hiện: 13.386,00 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.386,00 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 5.000,00 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  Tháng 12 năm 2016.

Kết thúc: Tháng 12 năm 2018.

Thời gian thực hiện được gia hạn theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (Quyết định số 3804/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 11/12/2018): Tháng 12/2019.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Văn Sơn

Tiến sỹ - Chủ nhiệm nhiệm vụ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

2

Ma Thị Trang

Thạc sỹ - Thư ký khoa học

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

3

Đỗ Thị Liên

Bác sỹ thú y

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

4

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Cử nhân

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

5

Phạm Bằng Phương

Tiến sỹ

Viện Khoa học sự sống

6

Đặng Thị Mai Lan

Thạc sỹ

Viện Khoa học sự sống

7

Phạm Thị Phương Lan

Thạc sỹ

Viện Khoa học sự sống

8

Đỗ Bích Duệ

Thạc sỹ

Viện Khoa học sự sống


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 8-9/2020.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 540

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)