Thứ năm, 13/08/2020 11:15 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BKHCN ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 gồm các nhiệm vụ sau:

1.  Tên nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thứ nhất “Nghiên cứu nhận dạng mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo của một số quốc gia và đề xuất giải pháp cho Việt Nam”.

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thứ haiNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về cụm đổi mới sáng tạo (Cluster of Innovation) và đề xuất giải pháp cho Việt Nam”.

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thứ ba “Nghiên cứu xu thế chuyển dịch mô hình khu công nghệ cao của một số quốc gia và đề xuất hướng điều chỉnh mô hình khu công nghệ cao Hòa Lạc”.

2. Phương thức tuyển chọn:

 Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (số 38 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội).

5. Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ 00 ngày 11 tháng 9 năm 2020, các hồ sơ gửi trực tiếp được tính theo dấu đến của Văn thư Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trân trọng thông báo./.

Thông tin chi tiết của các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ nên trên tại Quyết định số 2171/QĐ-BKHCN ngày 07/8/2020 được đính kèm theo.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 2171/QĐ-BKHCN ngày 07/8/2020

 

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 733

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)