Thứ năm, 13/08/2020 10:47 GMT+7

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam"

A. Đề tài số 01

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: "Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam".

1.2. Mã số: KX.01.27/16.20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.010. triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.010 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 6/2018 đến hết tháng 6/2020.

1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG HN

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
 

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chức danh thực hiện  đề tài

Tổ chức công tác

1

PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2

TS. Trịnh Thị Phan Lan

Thư ký đề tài

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3

PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn

Thành viên

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4

TS. Bùi Trinh

Thành viên

Viện nghiên cứu phát triển   Việt Nam.

5

ThS. Vũ Chí Dũng

Thành viên

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

6

TS. Cấn Văn Lực

Thành viên

Trường đào tạo cán bộ BIDV.

7

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

Thành viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thành viên

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

9

PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Thành viên

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10

TS. Đặng Tùng Lâm

Thành viên

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Chi tiết được đăng tải tại đây.

 

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 483

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)