Thứ tư, 12/08/2020 15:04 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá vô hoạt nhũ dầu phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae và Streptococcus suis

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá vô hoạt nhũ dầu phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae và Streptococcus suis

Thuộc dự án KH&CN: Công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn, mã số SPQG.05b.04

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Sản xuất được vắc-xin đa giá vô hoạt nhũ dầu phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae và Streptococcus suis an toàn, hiệu lực và có giá thành thấp hơn so với vắc-xin nhập ngoại.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Đức Hạnh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

5. Tổng kinh phí thực hiện: 14.176,00 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 9.176,00 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 5.000,00 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  Tháng 12 năm 2016.

Kết thúc: Tháng 12 năm 2018.

Thời gian thực hiện được gia hạn theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (Quyết định số 3804/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 11/12/2018): Tháng 12/2019.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Đức Hạnh

Tiến sỹ - Chủ nhiệm nhiệm vụ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

2

Dương Thị Khuyên

Thạc sỹ - Thư ký khoa học

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

3

Lê Thanh Hưng

Thạc sỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

4

Phạm Đức Chương

Tiến sỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

5

Trần Văn Phùng

PGS.TS

Viện Khoa học sự sống

6

Trần Văn Thăng

Tiến sỹ

Viện Khoa học sự sống

7

Lê Minh

Tiến sỹ

Viện Khoa học sự sống

8

Hoàng Văn Hưng

Kỹ sư

Viện Khoa học sự sống

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 8-9/2020.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 459

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)