Thứ tư, 06/11/2019 14:44 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu phát triển và làm chủ quy trình công nghệ bóng nong mạch và stent phủ thuốc bằng công nghệ nano, Mã số CNC.01.DAPT/13

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu phát triển và làm chủ quy trình công nghệ bóng nong mạch và stent phủ thuốc bằng công nghệ nano,

Mã số CNC.01.DAPT/13.

Thuộc:Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất bóng nong mạch và stent phủ thuốc bằng công nghệ Nano .

- Xây dựng thành công nhà máy sản xuất bóng nong mạch, stent phủ thuốc công nghệ Nano đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, Iso 13485 và ISO 9001.

- Xây dựng mô hình nghiên cứu là phát triển công nghệ phủ thuốc vào bóng nong mạch và stent phủ thuốc bằng công nghệ Nano theo tiêu chuẩn quốc tế.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:ThS. Võ Xuân Bội Lâm.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị Y tế USM Healthcare

5. Tổng kinh phí theo hợp đồng:213.454 triệu đồng,

Trong đó,

- Kinh phí từ ngân sách SNKH: 43.035triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 170.419 triệu đồng.

Tổng kinh phí điều chỉnh trong quá trình thực hiện:190.083 triệu đồng, Trong đó,

- Kinh phí từ ngân sách SNKH:38.083 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác:152.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:30 tháng

Bắt đầu: 10/2013

Kết thúc: 04/1016

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 09/2019

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Xuân Đà

PGS. Y học

 Bộ Y tế

2

Võ Xuân Bội Lâm

Thạc sĩ

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

3

Nguyễn Văn Thuận

Kỹ sư

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

4

Vũ Thị Kim Liên

Thạc sĩ

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

5

Lê Trấn Quang Vũ

Kỹ sư y tế y sinh

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

6

Lê Hoàng Anh

Kỹ sư y tế y sinh

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

7

Nguyễn Xuân Hải

KTV xét nghiệm y khoa 

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

8

Lương Minh Tuấn

Kỹ sư hóa

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

9

Lê Minh Thành

Cử nhân CNTT

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

10

Renu Virmani

GS. Bác sĩ

Công ty United Healthcare Medical Devices. Inc

11

OLEXANDER HNOJEWYJ

Tiến sỹ hóa học

Công ty United Healthcare Medical Devices. Inc

12

Kathleen Johnson

Thạc sỹ y khoa

Công ty United Healthcare Medical Devices. Inc

13

Ks.Jang Huyn Lee

Kỹ sư cơ khí

Công ty United Healthcare Medical Devices. Inc

14

Võ Thành Nhân

GS.TS.Bác sỹ

Bệnh viện Chợ Rẫy

15

Nguyễn Cửu Lợi

TS. Bác sỹ

Bệnh viện Trung Ương Huế

16

Phan Thảo Nguyên

ThS. Bác sỹ

Bệnh viện E Trung ương

17

Lê Ngọc Thành

GS.TS. Bác sỹ

Bệnh viện E Trung ương

18

Nguyễn Đỗ Anh

BS.CKII

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

19

Nguyễn Thượng Nghĩa

Tiến sĩ, Bác sĩ

Bệnh viện Chợ Rẫy

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 11/2019.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 2329

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)