Thứ ba, 05/11/2019 09:36 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị tự động hàn cầu máng cào, ứng dụng trong công nghiệp khai thác than, Mã số: ĐTĐL.CN-32/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị tự động hàn cầu máng cào, ứng dụng trong công nghiệp khai thác than, Mã số: ĐTĐL.CN-32/16.

Thuộc: Đề tài độc lập.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm chủ tính toán, thiết kế và công nghệ chế tạo hệ thống thiết bị tự động hàn cầu máng cào; xây dựng được bộ hồ sơ tính toán, thiết kế hệ thống thiết bị tự động hàn cầu máng cào, Bộ quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống và Bộ quy trình công nghệ hàn tự động cầu máng cào.

- Chế tạo được hệ thống thiết bị tự động hàn cầu máng cào và ứng dụng được vào sản xuất, bao gồm 01 hệ thống thiết bị tự động hàn cầu máng cào có kích thước chiều rộng từ 320 đến 630 mm,  chiều dài từ 1200 đến 1500mm với năng suất tối thiểu 80 sản phẩm/ca, chất lượng mối hàn đạt tiêu chuẩn TCVN.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Ngô Xuân Cường

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                         8.540 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    6.540 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                      2.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10 năm 2016

Kết thúc: tháng 3 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn đến tháng 9 năm 2019.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Ngô Xuân Cường

ThS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

2

Ngô Văn Dũng

KS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

3

Lê Thu Quý

PGS.TS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

4

Hoàng Văn Châu

TS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

5

Lục Vân Thương

ThS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

6

Ngô Trọng Bính

ThS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

7

Đỗ Thanh Tùng

KS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

8

Lê Đăng Thắng

KS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

9

Kiều Đăng Trường

KS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

10

Nguyễn Anh Dũng

ThS

PTNTĐ CN hàn và XLBM

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 11/2019 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

(Chi tiết trong tệp đính kèm).

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1609

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)