Thứ ba, 05/11/2019 10:21 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội

- Mã số nhiệm vụ:  ĐTĐL.CN.15/15

- Thuộc danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác định được nguyên nhân, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng
bồi lấp, sạt lở tại 02 cửa sông (cửa sông Đà Diễn và cửa sông Đà Nông) tỉnh Phú Yên.

- Đề xuất được giải pháp khoa học và công nghệ chống bồi lấp, sạt lở nhằm
ổn định vùng cửa sông, đáp ứng được yêu cầu ra vào của tàu thuyền, thoát lũ và bảo vệ môi trường sinh thái có xét đến điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            8.510 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:              8.510 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                      0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: Tháng 10/2015

Kết thúc: Tháng 9/2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):
từ tháng 10/2015 đến tháng 09/2019 (gia hạn 12 tháng)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Tiền Giang

Phó giáo sư,
Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2

Trần Ngọc Anh

Phó giáo sư,
Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

3

Nguyễn Thọ Sáo

Phó giáo sư,
Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4

Đỗ Minh Đức

Phó giáo sư,
Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

5

Vũ Văn Phái

Phó giáo sư,
Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

6

Nguyễn Kim Cương

Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

7

Lê Văn Công

Tiến sỹ

Trung tâm Hải văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

8

Chu Hải Tùng

Tiến sỹ

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám, Cục Viễn thám

9

Đặng Thị Liên

Thạc sỹ

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám, Cục Viễn thám

10

Bùi Mạnh Cường

Thạc sỹ

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng cảng - đường thủy


Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1950

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)