Thứ tư, 28/11/2018 15:05 GMT+7

Hải Phòng: 100% Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện hoàn thành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Sáng 27/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị thành phố diễn ra Hội nghị “Tổng kết thực hiện kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, Ngành thành phố Hải Phòng”.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ - đơn vị thường trực, giúp UBND thành phố triển khai Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, cùng đại diện các Sở, Ban ngành, UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố.
 


Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Thực hiện Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành thành phố Hải Phòng (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch); Sở KH&CN đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, đánh giá chứng nhận tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng qua đó tư vấn chuyển đổi, xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL, tổ chức đào tạo, tập huấn, đánh giá nội bộ cho 100% đơn vị thuộc đối tượng thực hiện theo Kế hoạch.

Qua hơn một năm triển khai (từ 31/5/2017 đến 30/8/2018), 47/47 đơn vị thuộc đối tượng thực hiện Kế hoạch đã hoàn thành việc chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trong đó có 45 đơn vị thực hiện chuyển đổi từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; 02 đơn vị (Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố) chuyển đổi trực tiếp lên TCVN ISO 9001:2015. Gần 5.000 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được cụ thể hóa đưa vào HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Việc xây dựng quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý và tác nghiệp, đã tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, viên chức trong các phòng, ban, đơn vị giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc… Đồng thời, tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí phát sinh không đáng có cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, đánh giá, tuy còn một số hạn chế (do sự phối kết hợp đôi lúc, đôi chỗ chưa chặt chẽ, nhận thức của một bộ phận cán bộ chưa cao, sự thay đổi nhiều của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật …), nhưng ở 100% đơn vị đang áp dụng, vận hành và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đều cho kết quả khả quan.

Chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là chủ trương  đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của thành phố  Hải Phòng nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính và phục vụ đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Nguồn: Sở KH&CN Hải Phòng

Lượt xem: 3347

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)