Thứ năm, 08/11/2018 16:36 GMT+7

Viện Nghiên cứu vì sự phát triển- Cộng hòa Pháp và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ký Bản thỏa thuận chung về hợp tác khoa học và kỹ thuật trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai Nước

Ngày 02/11/2018, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Édouard Philippe, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) Trần Chí Thành và Chủ tịch Viện Nghiên cứu vì sự phát triển- Cộng hòa Pháp (IRD) Jean-Paul MOATTI đã ký Bản Thỏa thuận chung về hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa VINATOM và IRD.

Nhằm củng cố và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, từ ngày 02/11/2018 đến 04/11/2018, Thủ tướng  Édouard Philippe đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Pháp chính thức thăm Việt Nam.

Trong chuyến thăm này, nhiều văn bản quan trọng đã được ký kết giữa hai bên, đánh dấu một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ trong quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Ngày 02/11/2018, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Édouard Philippe, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) Trần Chí Thành và Chủ tịch Viện Nghiên cứu vì sự phát triển- Cộng hòa Pháp (IRD) Jean-Paul MOATTI đã ký Bản Thỏa thuận chung về hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa VINATOM và IRD. Bản Thỏa thuận này được ký kết trong khuôn khổ Thỏa thuận chung về Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2007.

 


Hình ảnh Lễ ký Bản Thỏa thuận giữa Viện Nghiên cứu vì sự phát triển- Cộng hòa Pháp và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 


Trao Biên bản được ký kết giữa Viện Nghiên cứu vì sự phát triển- Cộng hòa Pháp  và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 

Theo Bản Thỏa thuận này, trong thời gian tới các nội dung chính cần triển khai đó là: Xác định khuôn khổ hợp tác, đối thoại và trao đổi thông tin, xúc tiến và giám sát các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và thông tin khoa học, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như quan trắc môi trường, nghiên cứu tài nguyên nước, y học, phát triển năng lượng, vật lý, hóa học, và công nghệ sinh học giữa VINATOM và IRD.
 


Chủ tịch Viện Nghiên cứu vì sự phát triển- Cộng hòa Pháp Jean-Paul MOATTI thăm Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 

 Tiếp theo Lễ ký, ngày 5/11/2018, Chủ tịch Viện Nghiên cứu vì sự phát triển- Cộng hòa Pháp Jean-Paul MOATTI đã đến thăm và làm việc tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Hai bên đã nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi như tổ chức hội thảo tìm hiểu, đánh giá năng lực, và xác định cụ thể mục tiêu hợp tác, đặc biệt là trong đánh giá rủi ro sự cố phóng xạ, xây dựng kịch bản sơ tán người dân khi có sự cố xảy ra. Thời gian tổ chức hội thảo dự kiến là vào tháng 3 năm 2019.

Việc ký Bản Thỏa thuận chung về Hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu vì sự phát triển- Cộng hòa Pháp góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược Việt - Pháp nói chung, quan hệ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu vì sự phát triển Cộng hòa Pháp nói riêng, thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Việt Nam./.

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Lượt xem: 2015

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)