Thứ sáu, 10/08/2018 15:55 GMT+7

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2018

Từ ngày 09/8 - 10/8/2018 tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2018”. Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ đến từ các đơn vị trong Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác tổ chức cán bộ năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.
 

Ông Đỗ Việt Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Hội nghị.
 

Ông Đỗ Việt Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, công tác xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Vụ Tổ chức cán bộ. Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 03 Nghị định của Chính phủ, 03 Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, 04 Thông tư.

Bên cạnh đó, Vụ cũng đã triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập, thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592). Tổ chức thi nâng thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức KH&CN từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II cho gần 1 nghìn viên chức KH&CN.

Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ đã được Vụ quan tâm triển với hàng loạt các đầu việc như công tác tổ chức, bộ máy, biên chế của bộ;  quản lý biên chế, vị trí việc làm; thực hiện tinh giảm biên chế. Thực hiện hướng dẫn và tổ chức thực hiện các công tác như tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; nâng ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp; điều động, luân chuyển, biệt phái; chế độ tiền lương, phụ cấp; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ nghỉ hưu, thôi việc, bảo hiểm xã hội và các chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ đảm bảo theo quy định hiện hành,…

Nhìn chung, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ 01/2018, trong đó cho phép các tổ chức KH&CN công nghệ công lập chưa được phê duyệt phương án tự chủ tiếp tục thực hiện cơ chế quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP đã tạo thuận lợi cho tổ chức KH&CN công lập có thêm thời gian để xây dựng và hoàn thiện Phương án tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.

Mặt khác, việc lùi thời gian thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP sang đầu năm 2019 là điều kiện thuận lợi để triển khai cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập đồng bộ, phù hợp với các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng trong mọi khâu hoạt động của một tổ chức, công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giữ vai trò quyết định thành bại của một tổ chức. Nhiều Nghị quyết của Đảng cũng đã khẳng định “cán bộ là gốc của mọi công việc, công tác tổ chức cán bộ là then chốt của then chốt”.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng lưu ý trong bối cảnh hiện nay công tác cán bộ càng cần được chú trọng, đảm bảo thực hiện các quy trình theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước. Các đơn vị cần quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ như Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh trong các công tác trên cần lưu ý quán triệt các yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ trong tình hình hiện nay, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển dụng cán bộ, đào tạo nhân sự, công tác quy hoạch cán bộ.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác tổ chức cán bộ, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ của cơ quan đảm bảo sự phát triển hiệu quả của đơn vị.
 

Hội nghị đã thu hút hàng trăm đại biểu tham dự.
 

Tại Hội nghị đã có khá nhiều ý kiến tham luận, đề xuất về công tác tổ chức cán bộ. Trả lời kiến nghị của đại biểu tham dự Hội nghị về thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN đối với các đơn vị thuộc Bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, việc thi nâng ngạch công chức,… đã được lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của Vụ Tổ chức cán bộ giải đáp chi tiết, đầy đủ.

 Hội nghị là dịp để các cán bộ công chức, viên chức, những người làm công tác tổ chức cán bộ trang bị những kiến thức cơ bản về công tác tổ chức cán bộ như:  quản lý viên chức và cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế công chức; công tác tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; quy trình, thủ tục và những vấn đề cần lưu ý để thực hiện đúng quy định của pháp luật; công tác quy hoạch,…và nhiều chính sách thiết thực khác.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 3413

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)