Thứ sáu, 05/05/2017 16:24 GMT+7

Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Công văn số 363/BKHCN-KHTH ngày 13/02/2016 về việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Bộ lập báo cáo một số nội dung cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, giải pháp, biện pháp thực hiện của đơn vị gửi Vụ Kế hoạch - Tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ, chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm:

- Công văn số 54/VP-QLĐTXD và Phụ lục

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 1956

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)