Thứ sáu, 26/08/2016 09:00 GMT+7

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn khuyến khích chế tạo thiết bị gạch không nung trong nước

Tên bên mời thầu: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com

Mã số thuế: 0106784192

1. Tên gói thầu: Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn khuyến khích chế tạo thiết bị gạch không nung trong nước.

Nội dung chính của gói thầu: Mục đích của hợp đồng phụ là đánh giá thực trạng cơ chế chính sách/tiêu chuẩn liên quan đến công nghiệp chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung trong nước, bao gồm cả việc đánh giá thực trạng công nghệ chế tạo các dây chuyền thiết bị gạch không nung; đề xuất các giải pháp chính sách, các tiêu chuẩn hỗ trợ cho các cơ sở chế tạo trong đó bao gồm việc đề xuất dự án đầu tư nâng cao công nghệ chế tạo, mở rộng quy mô sản xuất và tìm nguồn vốn thực hiện.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2016

2. Tên dự án: Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

3. Nguồn vốn: GEF/UNDP

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, nhà thầu là tư vấn cá nhân

5. Số lượng tư vấn cần tuyển: Nhóm tư vấn cá nhân

6. Thời gian phát hành Điều khoản tham chiếu và thông báo mời thầu: từ 10 giờ 00, ngày 26 tháng 8 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành Điều khoản tham chiếu và thông báo mời thầu: trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), mục “Thông báo”.

8. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 06 tháng 09 năm 2016.

Các nhà thầu trong nước có quan tâm chuẩn bị, đóng quyển 04 bộ Hồ sơ dự thầu (gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp) và nộp cho Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Hồ sơ dự thầu gồm:

- Thư dự thầu có đề ngày tháng và chữ ký của trưởng nhóm tư vấn (tiếng Việt và tiếng Anh);

- Văn bản thỏa thuận giữa các thành viên nhóm tư vấn, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu nhóm và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong nhóm (tiếng Việt).

- Đề xuất kế hoạch và phương pháp thực hiện gói thầu, trong đó nêu rõ phân công nhiệm vụ của từng thành viên nhóm tư vấn (tiếng Việt);

- Đề xuất chi phí ngày công chuyên gia và các chi phí khác nếu có (tiếng Việt).

- Lý lịch khoa học của từng thành viên nhóm tư vấn có chữ ký của người khai (tiếng Việt và tiếng Anh);

Hồ sơ dự thầu gửi về địa chỉ sau:

Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +844.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com

Tệp đính kèm:

Thông báo mời thầu (.pdf)

Điều khoản tham chiếu (.pdf)

Điều khoản tham chiếu (.doc)

 

Lượt xem: 3712

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)