Thứ sáu, 05/05/2017 10:08 GMT+7

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 158/BKHĐT-GSTHĐT ngày 06/01/2016 về việc lập và gửi báo cáo giám sát đầu tư tổng thể năm  2016, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo giám sát đầu tư tổng thể năm 2016, chi tiết tại tập đính kèm.

- Báo cáo số 551/BC-BKHCN

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 7043

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)