Thứ sáu, 26/08/2016 09:00 GMT+7

Thông báo mời thầu gói thầu: Hỗ trợ nhà đầu tư sản xuất gạch không nung chuẩn bị hồ sơ vay vốn tại Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Tên bên mời thầu: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com

Mã số thuế: 0106784192

1. Tên gói thầu: Hỗ trợ nhà đầu tư sản xuất gạch không nung chuẩn bị hồ sơ vay vốn tại Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Nội dung chính của gói thầu: Mục đích của nhiệm vụ mà tư vấn cần thực hiện là nhằm hỗ trợ 02 doanh nghiệp đầu tư sản xuất gạch không nung chuẩn bị được hồ sơ vay vốn để tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để thực hiện các dự án sản xuất, tiêu thụ gạch không nung nhằm thúc đẩy hơn nữa tốc độ phát triển thị trường gạch không nung ở Việt Nam.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng, bắt đầu từ tháng 10 năm 2016

2. Tên dự án: Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

3. Nguồn vốn: GEF/UNDP

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, nhà thầu là tư vấn cá nhân

5. Số lượng tư vấn cần tuyển: 01 tư vấn cá nhân

6. Thời gian phát hành Điều khoản tham chiếu và thông báo mời thầu: từ 10 giờ 00, ngày 26 tháng 08 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 06 tháng 09 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMQT: trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), mục “Thông báo”.

8. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 06 tháng 09 năm 2016.

Các nhà thầu trong nước có quan tâm chuẩn bị, đóng quyển 04 bộ Hồ sơ dự thầu (gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp) và nộp cho Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Hồ sơ dự thầu gồm:

- Thư dự thầu có đề ngày tháng và chữ ký của tư vấn (tiếng Việt và tiếng Anh);

- Lý lịch khoa học của tư vấn (tiếng Việt và tiếng Anh);

- Đề xuất kế hoạch và phương pháp thực hiện (tiếng Việt);

- Đề xuất chi phí ngày công chuyên gia và các chi phí khác nếu có (tiếng Việt).

Hồ sơ dự thầu gửi về địa chỉ sau:

Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +844.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com

Tệp đính kèm:

Thông báo mời thầu (.pdf)

Điều khoản tham chiếu (.pdf)

Điều khoản tham chiếu (.doc)

 

Lượt xem: 2846

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)