Thứ sáu, 18/10/2013 16:16 GMT+7

Hội nghị góp ý Dự thảo Nghị định Chính phủ thay thế Nghị định 159/2004/NĐ-CP về hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ

Ngày 17/10/2013 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị khu vực phía Bắc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định mới của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có: ông Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN; ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ. Dự Hội nghị có đại diện của gần 20 bộ, ngành, địa phương, Hội Thông tin KH&CN Việt Nam.

Các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết ban hành Nghị định mới và đánh giá Dự thảo đã được chuẩn bị công phu, chi tiết, kết cấu hợp lý, cơ bản đề cập đầy đủ những vấn đề mà Nghị định cần điều chỉnh.
Nghị định số 159/2004/NĐ-CP của Chính phủ đã được ban hành cách đây gần 10 năm, tuy đã góp phần tạo dựng hành lang pháp lý cơ bản cho hoạt động thông tin KH&CN nhưng trong quá trình áp dụng thực tiễn đã cho thấy một số điểm bất cập cần sửa đổi. Đặc biệt Luật KH&CN năm 2013, sẽ có hiệu lực từ 01/01/2014, đã đề ra những vấn đề mới mà Nghị định số 159/2004/NĐ-CP chưa đề cập đến. Cụ thể là:
- Vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển KH&CN đã yêu cầu phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động nghiên cứu và phát triển;
- Chính phủ quy định cụ thể về đầu tư, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho xây dựng hạ tầng thông tin, thống kê KH&CN, cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê KH&CN hiện đại nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về hoạt động KH&CN trong nước và thế giới;
- Báo cáo Bộ KH&CN về việc phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN và tổng hợp thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN;
- Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước;
- Định kỳ báo cáo kết quả ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN;
- Mục đích chi ngân sách nhà nước cho KH&CN có bao gồm chi cho hoạt động thông tin KH&CN.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến cho Dự thảo, lưu ý đến vấn đề cá nhân hoạt động thông tin KH&CN, dịch vụ thông tin KH&CN, vấn đề thu phí, thông tin tuyên truyền về kết quả và ứng dụng kết quả KH&CN,...
Tiếp theo Hội nghị tại Hà Nội, ngày 18/10/2013, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị góp ý tại thành phố Hồ Chí Minh cho các đơn vị ở khu vực phía Nam.
Toàn văn Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 159/2004/NĐ-CP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN, mục “Lấy ý kiến về văn bản KH&CN” (http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Trung-cau-van-ban/).

Lượt xem: 1352

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)