Thứ sáu, 31/12/2021 15:46 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng băng rộng phục vụ Chính phủ điện tử ở Việt Nam đến năm 2030”, mã số NĐT.54.KR/19

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: "Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng băng rộng phục vụ Chính phủ điện tử ở Việt Nam đến năm 2030”, mã số NĐT.54.KR/19.

2. Kinh phí thực hiện: 3.097 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.097 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2021 (gia hạn đến hến tháng 03/2022)

4. Tổ chức chủ trì: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Trần Minh Tuấn

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 1-3/2022

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1050

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)