Thứ tư, 29/12/2021 09:06 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cam Tây Giang tại Quảng Nam”. Mã số: NVQG-2018/04

Tổng kinh phí: 4.270,0        triệu đồng. Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:     4.120,0           triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                 150,0           triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Di truyền Nông nghiệp

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Khuất Hữu Trung

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Khuất Hữu Trung

NCVCC, Tiến sĩ

Viện Di truyền Nông nghiệp

2

Phạm Thị Lý Thu

NCVCC, Tiến sĩ

Viện Di truyền Nông nghiệp

3

Văn Đình Hải

NCV, Thạc sĩ

Viện Di truyền Nông nghiệp

4

Ngô Văn Luận

NCV, Kỹ sư

Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Tây Giang

5

Đồng Thị Kim Cúc

NCVCC, Tiến sĩ

Viện Di truyền Nông nghiệp

6

Phạm Thị Mai

NCV, Thạc sĩ

Viện Di truyền Nông nghiệp

7

Thiều Quốc Kỳ

NCV, Kỹ sư

Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Tây Giang

8

Nguyễn Thị Bích Ngọc

NCVC, Tiến sĩ

Viện Bảo vệ Thực vật

9

Lê Hà Hải

NCVC, Tiến sĩ

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

10

Nguyễn Thúy Điệp

NCV, Tiến sĩ

Viện Di truyền Nông nghiệp

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 01/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2018/04

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2018/04

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 709

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)