Thứ sáu, 31/12/2021 11:12 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Giải trình tự và phân tích hệ gen phiên mã (transcriptome) ở sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)” mã số: 16/17-HĐ-NVQG

Tổng kinh phí: 7.070 triệu đồng. Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:    7.070   triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:  0  triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2017 đến tháng 09/2021

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Thị Thu Hiền

PGS. TS. NCVCC

Viện Nghiên cứu hệ gen

2

Phạm Lê Bích Hằng

ThS. NCS. NCV

Viện Nghiên cứu hệ gen

3

Nguyễn Nhật Linh

ThS. NCV

Viện Nghiên cứu hệ gen

4

Lưu Hàn Ly

ThS. NCV

Viện Nghiên cứu hệ gen

5

Vũ Thị Trinh

HVCH. NCV

Viện Nghiên cứu hệ gen

6

Nguyễn Vân Giang

HVCH. NCV

Viện Nghiên cứu hệ gen

7

Lê Thị Mỹ Hảo

ThS. NCVC

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

8

Hà Hồng Hạnh

TS. NCVC

Viện Nghiên cứu hệ gen

9

Huỳnh Thị Thu Huệ

TS. NCVC

Viện Nghiên cứu hệ gen

10

Lương Đức Toàn

TS. NCVC

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

11

Vũ Tuấn Nam

TS. NCV

Viện Nghiên cứu hệ gen

12

Kim Thị Phương Oanh 

TS. NCVC

Viện Nghiên cứu hệ gen

13

Hugo de Boer

PGS. TS.

Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Na Uy, Đại học Oslo

14

Vincent Manzanilla

TS.

Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Na Uy, Đại học Oslo


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng  01 /2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số 16/17-HĐ-NVQG

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: 16/17-HĐ-NVQG

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1300

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)