Thứ ba, 23/04/2024 15:00 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 16/4/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 312/QĐ-LHHVN ngày 15/4/2024 về việc giải thể Viện Khoa học Lãnh đạo và Quản lý.

Viện Khoa học Lãnh đạo và Quản lý được thành lập theo Quyết định số 257/QĐ-LHHVN ngày 22/4/2013 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1107 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 21/5/2013.

Đề nghị Viện Khoa học Lãnh đạo và Quản lý nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ A-1107 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 499

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)