Thứ tư, 07/04/2010 16:20 GMT+7

Câu 5. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có được tham gia tuyển chọn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước không?

Trả lời:

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tham gia tuyển chọn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước.

Lượt xem: 2809

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)