Thứ tư, 07/04/2010 16:19 GMT+7

Câu 7. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có được sản xuất kinh doanh các loại sản phẩn, hàng hóa khác ngoài các sản phẩm hình thành từ các kết qủa nghiên cứu hay không?

Trả lời:

Ngoài việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ các kết qủa nghiên cứu đã được ghi trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn được sản xuất kinh doanh các loại sản phẩn, hàng hóa khác.

Lượt xem: 1089

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)