Thứ tư, 07/04/2010 16:20 GMT+7

Câu 6. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có phải đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ không?

Trả lời:

Khi tổ hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ không phải đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có giá trị đồng thời là Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Lượt xem: 3738

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)